Nabídka sólového vystoupení:

  • Miloš Alexandr - zpěv živě + hudební podklad - vlastní aranžmá

    Podle potřeby, požadavku, druhu a místa akce, další zúčastnění:
  • Technik - (stěhování a zapojení aparatury)
  • Zvukař

Organizace:

- příjezd a přístup na místo konání 2 hodiny před začátkem vystoupení pro vyložení, zapojení aparatury, vlastní přípravu a 1 hodinu po produkci

Ceník

Cena hudebního vystoupení je na individuální dohodě, dle požadavků a možností pořadatele (objednávajícího), délky a místa produkce.
Orientační cena sólového vystoupení v místě Brno: 4.000,- Kč za 6 hodin produkce.
Doprava, stěhování a zapojení aparatury je zahrnuto v ceně.

Bližší informace vám rádi podáme telefonicky, nebo prosím pište zde KONTAKTY.

Všeobecné podmínky dohodnuté akce

I. Pořadatel (objednávající)

a. Po telefonické domluvě potvrdí e-mailem termín akce a podrobnosti - přesné místo konání, začátek a plánovaný konec hudební produkce.
b. Zajistí, aby představení (program) bylo řádně připravené po stránce společenské, pořadatelské, bezpečnostní, hygienické
    a technické včetně předem dohodnutých podmínek.
c. Zabezpečí, že bez předcházejícího souhlasu Hudební produkce Miloš Alexandr nebudou zhotovované obrazové, či zvukové záznamy
    výkonů, případně uskutečňované jejich přenosy, s vyjímkou případů povolených zákonem.
d. Uzavřením dohody nezbavuje pořadatele povinnosti ohlášení vystoupení příslušný úřad, pokud to předpisy vyžadují.

II. Umělec - Hudební produkce Miloš Alexandr

a. Je povinný dostavit se na místo učinkování včas, minimálně však 60 minut před vystoupením.
b. Potvrdí objednávajícímu e-mailem rezervovaný termín dohodnuté akce.
c. Svoje vystoupení provede svědomitě, s plnou zodpovědností za svůj výkon.ZODPOVĚDNOST PŘI NEUSKUTEČNĚNÍ DOHODNUTÉHO VYSTOUPENÍ

I. Důvody na straně umělce - Hudební produkce Miloš Alexandr

a. Umělec má právo odstoupit od dohodnutého vystoupení jen ve zvlášť odůvodněných a podložených případech, které nezaviní úmyslně ani
    nedbalostí (nemoc, úraz, úmrtí v rodině). Důvod odstoupení je povinný oznámít pořadatelovi (objednávajícímu) ihned, jak se o něm dozví.
    V tomto případě nevzniká žádné straně nárok na náhradu vzniklých nákladů.
b. Pokud umělec - Hudební produkce Miloš Alexandr způsobí nedodržení dohody vlastní vinou, je povinný uhradit prokazatelné finanční
    škody, které vznikly pořadatelovi, pokud nedojde k dohodě o náhradním termínu vystoupení.

II. Důvody na straně pořadatele (objednávajícího)

a. Nedodržením dohodnutých podmínek se zavazuje pořadatel (objednávající) uhradit všechny finanční náležitosti v plné výši.
b. Pokud pořadatel odřekne vystoupení ve lhůtě 30 dní před jeho konáním, nebo ho neodřekne vůbec navzdory tomu, že je zřejmé, že se
    neuskuteční z jeho důvodů, je povinný zaplatit Hudební produkci - Miloš ALexandr všechny náklady, jako kdyby se vystoupení konalo.
c. Pořadatel může odstoupit od dohody písemně (e-mailem) s uvedením důvodu odstoupení. Telefonické odstoupení není závazné pro žádnou
    stranu.
d. V případě urychlených objednávek (méně jako 7 dní), bere na sebe všechny rizika z vypovězení dohody v tomto časovém limitu.

III. Nepředvídatelné a neodvratné události

a. Pokud je vystoupení znemožněné v důsledku nepředvídané, či neodvratné události ležící mimo dohodnutých stran (havárie, přírodní
    katastrofa, a jiné) mají obě dvě strany právo odstoupit od dohody bez nároku na finanční úhradu škody, však po předcházejícím
    vyrozumění a to prokazatelném. Umělec má však právo na náhradu skutečných nákladů od pořadatele, pokud se na místo vystoupení
    dostavil.
b. Nepříznivé počasí, malý zájem o vstupenky a pod. nejsou důvodem ke zrušení dohody.

 

SPOLEČNÉ USTANOVENÍ

Dohoda nabývá platnosti potvrzením termínu akce písemně e-mailem ze strany pořadatele (objednávajícího) a potvrzením rezervovaného termínu e-mailem ze strany Hudební produkce - Miloš Alexandr.

Technické zabezpečení:

- pódium, vyhrazený prostor pro rozmístění aparatury minimálně 2 x 3 m

OREA Hotel Voroněž I **** - Brno, Česká republika

BEST WESTERN PREMIER Hotel International Brno**** - Česká republika

Hotel Slovan Brno*** - Česká republika

Hotel Allvet*** - Vyškov, Česká republika

Hotel SATEL*** - Poprad, Slovensko

Hotel Jánošík**** - Liptovský Mikuláš, Slovensko

Hotel Atom - Třebíč, Česká republika

Hotel Vista*** - Brno, Česká republika

Areál výstaviště - INCHEBA EXPO PRAHA - Česká republika

Hotel Slovan*** - Lučenec, Slovensko

Hotel ALEXANDRIA**** - Luhačovice, Česká republika

Hotel Luna*** - Žiar nad Hronom, Slovensko

Dům kultury - Uherský Brod, Česká republika

Státní léčebné lázně, kolonáda - Janské Lázně, Česká republika

Hotel SANTANDER - Brno, Česká republika

ZNOJEMKA diskoclub - Třebíč, Česká republika

Hotel Myslivna*** - Brno, Česká republika

Dom kultúry - Liptovský Mikuláš, Slovensko

Hotel Veveří - Brno, Česká republika

Hotel Harmonie*** - Zastávka u Brna, Česká republika

Hotel Slavia**** - Brno, Česká republika

Hotel Kozák*** - Brno, Česká republika

Hotel VELKÁ KLAJDOVKA - Brno, Česká republika

Hotel Alfa - Třebíč, Česká republika

Hotel Sluneční dvůr**** - Brno, Česká republika

Chata Macocha - propast Macocha, Česká republika

Penzion Gallus - Vranov u Brna, Česká republika

Pivovarská Starobrno - Brno, Česká republika

Kulturní centrum Semilasso, GLANC s.r.o. - Brno, Česká republika

Motel Bobrava - Brno, Česká republika

Wellness hotel Chopok**** - Demänovská Dolina, Liptovský Mikuláš, Slovensko

Sport V Hotel - Hrotovice, Třebíč, Česká republika

ZEMANOVA KAVÁRNA* - Brno, Česká republika

Hotel Centro**** - Hustopeče, Česká republika

Hotel Bobycentrum **** - Brno, Česká republika

Hostinec Staré časy - Ostrov u Macochy, Česká republika